Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo

@Thảo Ngô Dạ mom, Bibabo có gọi nhưng máy mom báo thuê bao. Mong mom phản hồi lại sớm Bibabo tư vấn kĩ hơn cho mom nhé.

11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.