Tài khoản

user_avatar
Bích Ngọc
Sinh thường mất sức mà dễ viêm nhiễm pk hơn í nhi
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
mẹ miu
sẹo mình như cọng chỉ thôi nhju khi k thấy lun ma dung la thuoc tê vào lúc nhớ luc qeb
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nhóc MíT Ướk
Sinh mổ khỏe hơn sinh thường nhiều mom mà có cái là mình có vết sẹo với ảnh hưởng của thuốc tê ý
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.