Tài khoản

user_avatar
Bích Ngọc
Lành rồi nhưng qh lại bị đau chỗ rách đó mom kiểu như rách rồi rách thêm í .chỗ rách họ kệ k khâu cho
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.