Tài khoản

user_avatar
nguyenn hoa
M dùng từ tuần thứ 9 nhưng ngày dùng 1 lần buổi tối. giờ m dc 32 tuần thấy bị rạn hay do m dùng 1 lần
04/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.