Tài khoản

user_avatar
Mẹ của Cua
Là đặc điểm cá nhân ak mom, có người dùng đủ loại nhưng vẫn bị rạn. Có người k dùng gì nhưng bụng vẫn mịn màng
04/2020    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Gia Bảo

cơ địa là gì v mom

04/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.