Tài khoản

user_avatar
Dương Thùy Linh
Mk mua 250 pass lại 150 mom nhé. Đảm bảo nguyên hộp chưa hề sử dụng lần nào
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.