Tài khoản

user_avatar
Mẹ Ben
Đàn ông họ chỉ nghĩ là tiền họ kiếm cực khổ
03/2019   
user_avatar
Giang Thanh
Ck mình lúc nào cũng nói mình xài tiền phung phí, trong khi ở nhà có nhiều thứ để chi tiêu. Mua bao nhiêu mình đều ghi sổ hết, mà khổ nỗi nó không chịu xem mà phán này phán nọ phát bực
03/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.