Tài khoản

user_avatar
ℳẸ ☘ BẮP
V ạ m Hihi
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bào Ngư
cũng thấy đúng á
11/2018    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
ℳẸ ☘ BẮP
Dạ.m xem sao nha

11/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.