Tài khoản

user_avatar
Bùi Hà

Mình nghĩ nên dùng đồ tươi mom ạ. tép khô không biết người ta phơi phong rồi vấn đề vệ sinh và chất dinh dưỡng như nào ấy mom

07/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.