Tài khoản

user_avatar
Tu
Đợt đó khám xong có hẹn mình một tuần sau tái khám ghé lấy luôn á mom, nhưng mình có lịch về quê nên mình nói một tháng sau mình tái khám và ghé lấy. Ai ngờ dịch mình mắc kẹt ở quê đến giờ. Mình nghĩ nếu không ghé lấy được bệnh viên nên thông báo cho sản phụ chướm nhỉ
10/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.