Tài khoản

user_avatar
Hồng Trần Thị
Chắc cũng mổ vì đưa trươc mổ mom à
12/2021    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ừ b. B tính mổ hay đẻ thường vậy
12/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.