Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ừ b. Con của b con đầu cách con thứ hai bao nhiêu năm vậy b. Mình cách 6 năm ko biết thế nào b à
12/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.