Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo
@Nguyễn Thị Vân Bibabo chào mẹ, bộ phận Chăm sóc khách hàng của Bibabo sẽ liên hệ ra để hỗ trợ mẹ, mẹ để ý số điện thoại nhé.
10/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.