Tài khoản

user_avatar
Hồng Thắm
Tiêm 6trong 1 ý mom. Giá hơi cao
03/2021    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Mẹ của Tôm
Mũi BCG lao đã tiêm chưa m
03/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.