Tài khoản

Các lỗi cần tránh khi viết chia sẻ

  • Viết tắt, viết không dấu, sai ngữ pháp.
  • Đặt tiêu đề chung chung như "Các mẹ ơi, giúp em", "Cho em hỏi xíu", "Cứu tôi"
  • Chia sẻ vào hội không phù hợp
  • Đặt câu hỏi đã có trả lời tốt (Nên tìm kiếm trước khi viết câu hỏi)
  • Nội dung SPAM