Tài khoản

user_avatar
05/2020

Bé nhà em đc gần 2 tháng, mấy hôm nay đi ị có 1,2 sợi máu đỏ nhỏ bữa có bữa ko, bé uống sữa công thức, khi đi bé có rặn và khó chịu. Tư vấn giúp em là bé bị gì vậy ạ, em lo quá