Tài khoản

user_avatar
Lừa Xong Phắn   

Tham gia từ tháng 08/2019 .

03/2022

Bé e mới hơn 1 tháng. Mấy nay hay nôn trớ. Bụng đầy hơi , hay rặn mỗi khi xì hơi và đi cầu ạ