Tài khoản

user_avatar
Hạ Du   

Con 4 tháng.

09/2020

Bé nhà em 3 tháng tuổi bị táo bón đi ngoài phải rặn và phân sệt dẻo, 5 đến 7 ngày mới đi 1 lần ạ, mong bác sĩ tư vấn giúp ạ