Tài khoản

user_avatar
05/2021

Cho mình hỏi núm ty bình này và bình wesser cái nào mềm hơn. Có thay thế được không. Nhờ Bibabo tư vấn giúp. Mình cảm ơn