Tài khoản

Đã nhận bình nhưng không có hộp và nắp không có số lô nên mình hơi băn khoăn

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Hướng Nguyễn bạn nhé!