Tài khoản

user_avatar
05/2021

Mình dùng từ lúc chưa bầu bí đếm giờ, rất tin tưởng, thấm nhanh, không dính khó chịu. Kem dưỡng thơm mùi tự nhiên rất thoải mái, da ẩm mượt rất thích