Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 6 tháng.

02/2021

Mk mua khóa học 0 - 6 tháng rồi và mới mua khóa học 7 - 12 tháng thanh toán online mà vẫn chưa được update khóa học trong khi có mã mật khẩu mới của tài khoản. Làm thế nào để lấy mã kích hoạt khóa học vậy ạ

Mk mua khóa học 0 - 6 tháng rồi và mới mua khóa học 7 - 12 tháng thanh toán online mà vẫn chưa được update khóa học trong khi có mã mật khẩu mới của tài khoản. Làm thế nào để lấy mã kích hoạt khóa học vậy ạ?
Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Có người hỏi bạn nhé!