Tài khoản

user_avatar
05/2021

Sản phẩm ok! Đúng như hình ảnh minh hoạ! Chưa dùng nên chưa biết chất lượng.

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận