Tài khoản

Sp có bảo hành ko shop, mình mới mua hôm 2/4 mà giờ đã gãy rồi