Tài khoản

Chính sách tích điểm

CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM 

   Hệ thống Bibabo áp dụng chính sách tích điểm Bi khi mua hàng với mong muốn mang lại cho quý khách những trải nghiệm hài lòng nhất khi mua sắm tại Bibabo

Với 1000 đồng khách hàng mua hàng tại Bibabo sẽ là

1 Bi tích lũy 

Số tiền

Số Bi

Quyền lợi chủ thẻ

100.000 đ

 10 bi

- Tích lũy điểm Bi trong ví
- 1 Bi có giá trị tương đương 1.000 đồng

Lưu ý:

- Không áp dụng giảm giá cho nhóm hàng phi lợi nhuận: Thực phẩm, bỉm, sữa, giấy ướt, đồ ăn và các mặt hàng đang áp dụng các chương trình khuyến mại khác.

- Điểm tích lũy được tính cho tất cả các mặt hàng.

Các bài khác