Tài khoản

Nghỉ lễ 2/09

Nghỉ lễ 2.9

1. Thời gian nghỉ lễ

  • Bibabo làm việc trong tất cả các ngày nghỉ lễ, Khách hàng vẫn truy cập và sử dụng Ứng dụng Bibabo bình thường.
  • Từ ngày 29/04, khách hàng gửi câu hỏi vào mục Bác sĩ sẽ được Bác sĩ tiếp nhận và trả lời từ ngày 3/05.

2. Thời gian giao hàng

  • Đối với đơn hàng được đặt từ ngày 1/09 – 2/09 sẽ được xử lý và gửi hàng từ ngày 4/09.
  • Tại Hà Nội, đơn hàng được đặt trước 12h Thứ năm 31/9 sẽ được xử lý và giao hàng trước ngày
  • Tại HCM, đơn hàng được đặt trước 12h Thứ Năm 27/4 sẽ được xử lý và giao hàng trước ngày 30/4.
  • Tại các tỉnh thành khác, đơn hàng được đặt trước Thứ Hai 24/04 sẽ được xử lý và giao hàng trước ngày 30/4.
  • Đối với các đơn đặt hàng sau thời gian trên, Bibabo

Các bài khác