Tài khoản

Quy định sử dụng MÃ GIẢM GIÁ

1. Chỉ áp dụng mã giảm giá với các sản phẩm nằm trong danh sách 

2. Chỉ áp dụng cho đơn hàng đầu tiên trên Bibabo 

3. Chỉ áp dụng cho thành viên đăng ký tài khoản Bibabo, không có giá trị sử dụng với thành viên khác 

4. Chỉ có giá trị sử dụng 01 lần duy nhất. 

5. Thời gian áp dụng: 03 ngày kể từ thời điểm hoàn thành đăng ký tài khoản 

6. Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt 

7. Mọi hình thức gian lận, tranh chấp, quyền quyết định cuối cùng thuộc về B

Các bài khác