Tài khoản

user_avatar
Nguyet Dinh   

Con 1 tháng.

12/2018

1 bộ này dùng đc lâu k b ? Và bao lâu thì có hiệu quả ? Muối m rang nóng r quấn bụng sau nó nguội thì lại rang nóng quấn tiếp hay cứ quấn thôi , rang quấn 1 lần r bỏ hay lại rang lại sd tiếp b