Tài khoản

Mới nhận hàng hôm qua, xài lên da rất thích nhưng chưa biết công dụng ra sao, sử dụng 1 thời gian nữa xem sao. Nhưng vẫn đánh giá 5* vì tin tưởng vào Bibabo.

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Trang Hoang bạn nhé!