Tài khoản

Thấy mn dc tặng quà mà thích. Khi nvien gọi mình có hỏi xem có dc tặng 2 cuốn tip và những thứ kia không vì thấy bạn thì đc bạn không thì bạn nvien bảo là hết ctrinh cuốn tip rồi nên b sẽ tặng bù cho mình 1 khoá kiêng kị tránh hậu sản. Thế mà cuối cùng giao hàng chỉ vẻn vẹn thế này. Tụt cảm xúc nên chưa cả kích hoạt khoá học.