Tài khoản

user_avatar
BIBABO   

An tâm làm mẹ.

08/2018

Cuộc thi HÀNH TRÌNH LÀM MẸ SỮA lần này Bibabo sẽ ưu tiên các mom viết bài chia sẻ hành trình nuôi con bằng sữa mẹ của chính; những kiến thức, kinh nghiệm mom góp nhặt được; những khó khăn mom đã gặp phải trong hành trình nuôi con sữa mẹ và những cố gắng, nỗ lực mom đã bỏ ra để có thể mang lại nguồn sữa mẹ quý báu nhất cho con,...
Hiện có rất nhiều mom chưa viết đúng nội dung liên quan đến sữa mẹ nên có thể bài viết không được tính. Các mom lưu ý giúp Bibabo viết đúng nội dung nhé!

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho BIBABO bạn nhé!