Tài khoản

Bbb giao hàng nhanh, gọn , lẹ, đóng gói cẩn thận. Sau 3 ngày sử dụng sp dịch của mik đã giảm đáng kể. Và sau 1 tuần mik đã hết viêm . Cảm ơn bbb có những sp hưu ích cho mẹ bầu. Mik sẽ ủng hộ bbb nhiều