Tài khoản

user_avatar
Tuyết Lệ   

Con 1 tháng.

02/2020

Bbb kiểm tra giúp e đơn hàng hôm nay gửi chưa? Nếu chưa gửi thì lấy e chai dầu tràm này luôn. Nếu gửi rồi thì thôi ạ

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Tuyết Lệ bạn nhé!