Tài khoản

user_avatar
05/2019

Bé nhà mình dùng hơn 1 tuần là thấy có kết quả r. Bé ăn ngon và thèm ăn hơn trước.. nhìn con ăn ngon mà mình mừng lắm, không như lúc trước mỗi lần ăn khóc la dỗ dành đủ kiểu cũng ko ăn.. các mẹ nào có con đang biếng ăn thì nên tham khảo.