Tài khoản

user_avatar
Nguyet Dinh   

Con 3 tháng.

03/2021

Bé 2 tháng uống 1 ngày bao nhiu gói ạ. Có thể dùng 1 lần 2 gói không ạ. Hay phải uống 1 gói 1 lần ạ