Tài khoản

user_avatar
Truc Linh   

Tham gia từ tháng 09/2022 .

09/2022

Bé nhà e 9th, bé biếng ăn , e cho bé ăn trễ nên giờ bé biếng ăn không chịu ăn ,ăn cứ ngậm miệng lại, chỉ uống sữa, mỗi cữa chỉ có 120ml, bé hay gãi đầu , gãi tay, ngủ không sâu giấc , hay thức đêm