Tài khoản

user_avatar
Hạ Du   

Con 4 tháng.

09/2020

Bé nhà em được 3 tháng tuổi, từ hơn 1 tháng bé đã bị táo bón 5 đến 7 ngày mới đi ngoài, đi ngoài phải rặn và phân sệt dẻo, có thể tư vẫn cho em biện pháp để cải thiện không ạ