Tài khoản

user_avatar
Zenda Thy   

Con 7 tháng.

08/2016

Bé nhà em được 6th 5 ngày . Em đang tập ăn dặm cho bé ( ăn bột ngọt ) . Nhưng bé lười ăn lắm . Cứ được muỗng đầu tiên thoii . Còn lai toàn phì bột ra hoặc cáu khóc không chịu ăn . Em có nên cho bé dùng thêm thuốc gì không ạ?