Tài khoản

user_avatar
Tâm Hà   

Con 3 tháng.

07/2016

Bé nhà mình được 2 tháng 15 ngày. Rất ít bú mỗi ngày chỉ có 500 ml sữa . Có dùng được pediakid ăn ngon không a?