Tài khoản

user_avatar
08/2019

Bibabo giao hàng nhanh đóng gói cẩn thật sản phẩm dùng rất tốt mùi rất rễ chịu. Mình da dùng rất sản phẩm rồi nhưng lần đầu dùng sản phẩm dung dịch vệ sinh lagumi trầu không thấy mùi rất dễ chịu

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận