Tài khoản

user_avatar
02/2019

Bibabo ơi. Cho mình hỏi. Mình hút sữa 1 cữ được 100ml. Mà con mình chỉ dùng 60ml. Vậy mình rót 60ml. Còn 40ml vẫn để lại bình thường được ko