Tài khoản

user_avatar
02/2019

Bibabo ơi. Cho mình hỏi. Mình hút sữa 1 cữ được 100ml. Mà con mình chỉ dùng 60ml. Vậy mình rót 60ml. Còn 40ml vẫn để lại bình thường được ko

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Nguyễn Duyên bạn nhé!