Tài khoản

Cho mình hỏi bầu 25 tuần thì dùng loại nào được ạ, giờ bụng mình ngứa và bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ rồi.