Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thu Hiền   

Mang thai 36 tuần.

02/2019

Cho e hỏi hút sữa tay thì nên dùng của rozabi hay unimom thích hơn ạ . Của unimom có kèm bình k vì e thấy trong phần thông tin k ghi có bình . Còn rozabi thì có ghi bình