Tài khoản

user_avatar
Thuỳ Dung   

Mang thai 12 tuần.

12/2019

Cho e hỏi uống ngày 2 viên là mình uống 1 lần hay sáng 1 viên trưa 1 viện ạ