Tài khoản

user_avatar
Mẹ Ong Ong   

Con 2 tháng.

09/2017

Cho mình hỏi, khi đem sữa từ tủ lạnh ra hâm, bé k uống hết, có thể để lại vào để hâm ko? Và giữ lại dc bao nhiêu lâu

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Ong Ong bạn nhé!