Tài khoản

user_avatar
Đình Đình   

Mang thai 37 tuần.

03/2019

Cho mình hỏi quấn muối từ 6_8h /ngày có phải rang lại nữa ko.hay cứ quấn như vậy thôi