Tài khoản

Còn cái cuối cùng thôi.. Hôm qua vừa đặt thêm 2 hộp... sản phẩm ok.. Dày cứng đứng vững mọi nơi... Tiện sáng hút 1 lần là đầy túi chỉ cần bỏ vào tủ đông thôi khỏi phải dồn sữa hút trước hút sau... Yên tâm về chất lượng

Túi trữ sữa Unimom Compact 30 chiếc 210ml
99.000đ 115.000đ
(54) 3387 đã mua