Tài khoản

Đã dùng gần 1 tháng và thấy sẹo có mờ đi tương đối so vs hồi đầu, dùng hết nhất định mua tiếp cho triệt để hihi

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Thảo Nguyễn (Mẹ Sim) bạn nhé!