Tài khoản

user_avatar
Phan Thị Kỳ Duyên   

Mang thai 11 tuần.

07/2018

Đang mag thai co sử dụng đc ko ạ
Hoặc tv e đag mang thai thì dùng loại nào dưỡng da mặt đc ạ