Tài khoản

Đặt hàng mà đợi mấy ngày k có, chẳng thấy nói năng gì, đơn hàng tự hủy luôn

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho XuXu Nhật Hạ bạn nhé!